Smyslem naší práce je navrhnout finální realizaci promotion kampaně tak, abychom mohli účinně motivovat jak konečného spotřebitele, tak i velkoodběratele. Nabízíme kreativní řešení aktivit vedoucích ke zvýšení prodeje z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, upevnění loajality k daným produktům, vytváření povědomí o značce, zvýraznění celkového image produktu, společnosti, či posílení jeho pozice ve vybraném segmentu trhu.
Pomůžeme vám rychle reagovat na konkurenční aktivity, zavést nový výrobek na trh návrhem efektivních forem podpory prodeje jako například :
 • prezentace
 • ochutnávky
 • sampling
 • mystery shopping
 • van selling
 • instalace P.O.S materiálu
 • mechandising v průběhu kampaně
 • Součástí projektu, nebo i samostatným řešením mohou být různé formy monitoringu a marketingových průzkumů. Zajistíme sběr dat včetně jejich zpracování dle Vašich konkrétních požadavků.
 • průzkum poptávky a názorů spotřebitelů
 • monitoring reklamních aktivit
 • monitoring prodeje
 • monitoring konkurenčních aktivit a cen
 • cenový audit
 • monitoring nákupního chování spotřebitelů
 • vymezení cílové skupiny zákazníků
 • Veškeré tyto aktivity můžeme realizovat díky vybudované funkční databázi zkušených externích pracovníků. Disponujeme týmem lokálních profesionálních hostesek a supervizorů s pokrytím celé České republiky, což nám dovoluje minimalizovat náklady na dopravné a ubytování v jednotlivých lokalitách. Samozřejmostí je odborné vyškolení hostesek na specifika kampaní, zejména pak na charakteristiky samotných produktů. Systémem kontrolních mechanismů a sankcí garantujeme odpovědný a kvalitní pracovní výkon při realizaci jednotlivých zakázek.
  V rámci komplexních služeb vám nabízíme výrobu potřebného P.O.S. materiálu, prezentačních stánků, reklamních předmětů, reklamních oděvů apod.